2-4 marca 2017, Wisła, Hotel Gołębiewski w Wiśle

IX Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki"


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac na plakaty, które będą prezentowane podczas Sympozjum Rogówkowego w formie elektronicznej.

Streszczenia prac na plakaty należy dosłać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2017 r. poprzez system rejestracji online lub emailowo na adres: kukurenda@inspirecongress.pl

Gotowe elektroniczne plakaty (wg wytycznych poniżej) należy przesłać najpóźniej
do dnia 15 lutego 2017 r. na adres emailowy: kukurenda@inspirecongress.pl


522

POBIERZ SLAJD WZORCOWY


Hotel Gołębiewski w Wiśle
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

2-4 marca 2017

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oddział Okulistyczny
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl