2-4 marca 2017, Wisła, Hotel Gołębiewski w Wiśle

IX Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki"


PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO I ORGANIZACYJNEGO

prof. dr hab. Edward Wylęgała
834

Kierownik
Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ordynator Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego

Hebei Provincial Eye Hospital Xingtai, ChinyWICEPRZEWODNICZĄCY
KOMITETU NAUKOWEGO


dr hab. n. med. Dorota Tarnawska, prof. nadzw. UŚ
dr hab. n. med. Anna Nowińska
dr n. med. Dariusz Dobrowolski
dr hab.n. med. Sławomir TeperUCZESTNICY / WYKŁADOWCY

896

900

894

485Hotel Gołębiewski w Wiśle
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

2-4 marca 2017

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oddział Okulistyczny
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl