2-4 marca 2017, Wisła, Hotel Gołębiewski w Wiśle

IX Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki"


PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SYMPOZJUM

pobierz program

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,
szczegółowy program naukowy w przygotowaniu

888

Już teraz zapraszamy na wykłady naszych specjalnych gości zagranicznych, którzy zaszczycą nas swoją obecnością podczas tegorocznego Sympozjum. Wybitni specjaliści poprowadzą wykłady o następującej tematyce:


Inheritance and development of Chinese traditional medicine in ophthalmology: an overview
Dr Zhang Minglian, Hebei Provincial Eye Hospital, China


Applicationsof UBM for corneal diseases
Dr Wu Yaochao, Hebei Provincial Eye Hospital, China


Chemical cross-linking, a new treatment for eye diseases
Dr Wang Mengmeng, Hebei Provincial Eye Hospital, China


Keratoconus, keratotorus, keratoglobus and pellucid marginal degeneration
Szentmary N., Homburg/Saar, Germany/ Budapest, Hungary


Theory of keratoconus indices
Langenbucher A., Homburg/Saar, Germany

Interpretation of keratoconus indices in clinical practice
Eppig T., Homburg/Saar, Germany


Bilateral asymmetry of keratoconus
Spira-Eppig C. , Homburg Saar, Germany


Hotel Gołębiewski w Wiśle
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

2-4 marca 2017

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oddział Okulistyczny
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl