2-4 marca 2017, Wisła, Hotel Gołębiewski w Wiśle

IX Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki"


Podczas Sympozjum w dniu 4 marca 2017 r. /sobota/ w godz. 9.00 - 13.00 odbędzie się
ODPŁATNY KURS DLA LEKARZY REZYDENTÓW
,,Diagnostyka i leczenie jaskry”

Tematami przewodnimi kursu będą:
- Ciśnienie i gonioskopia –
dr n. med. Adrian Smędowski
- Perymetria – dr n. med. Adam Wylęgała
- OCT przedniego i tylnego odcinka – dr hab. n. med. Anna Nowińska
- Laser – dr n. med. Małgorzata Rebkowska-Juraszek
- Farmakologia – dr n. med. Dariusz Dobrowolski
- Kwalifikacja do zabiegu – prof. dr hab. Edward Wylęgała

udział w kursie odpłatny - koszt udziału wynosi 100 zł brutto/1 os.

850

UCZESTNICY KURSU OTRZYMAJĄ WYDRUKOWANE MATERIAŁY SZKOLENIOWE!

734Hotel Gołębiewski w Wiśle
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

2-4 marca 2017

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oddział Okulistyczny
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl