2-4 marca 2017, Wisła, Hotel Gołębiewski w Wiśle

IX Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki"2 marca 2017 w godzinach 10.00 - 13.00 (3 h) odbędzie się

KURS OCT
OCT przedniego i tylnego odcinka
Angio-OCT
OCT nerwu wzrokowego

Prowadzący:
dr hab. n. med. Anna Nowińska,
Katowice
dr hab. n. med. Sławomir Teper,
Katowice

Serdecznie zapraszamy do udziału!

udział w kursie odpłatny

koszt udziału w kursie wynosi 80 zł brutto/1 os.

795

Hotel Gołębiewski w Wiśle
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

2-4 marca 2017

ORGANIZATOR

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oddział Okulistyczny
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl